ZAJĘCIA GRUPOWEFit and Jump
Taekwon-do
Krav Maga
Pole DanceZACZNIJ ĆWICZYĆ Z NAMI...


CENNIK


KARNET OPEN 145złKARNET OPEN + SAUNA 200złKARNET  3-mce 399złKARNET OPEN UCZEŃ / STUDENT 120zł

 
SAUNA - WEJŚCIE JEDNORAZOWE 50złSAUNA - 8 WEJŚĆ 160zł

TRENING PERSONALNY 80zł


KARNETY:

6 WEJŚĆ - 109zł

8 WEJŚĆ - 125zł

12 WEJŚĆ - 135złWEJŚCIE JEDNORAZOWE CAŁODNIOWE 40zł

Cennik dotyczy wejść na siłownię.

Ceny pozostałych zajęć grupowych ustalane są z osobami prowadzącymi zajęcia.


REGULAMIN KLUBU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Członkiem Klubu może zostać osoba która ukończyła 18 lat lub osoba która ukończyła 16 lat pod warunkiem pisemnego oświadczenia od prawnego Opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone. Osoby poniżej 16 roku życia mogą ćwiczyć tylko pod bezpośrednią opieką rodzica.
2. Na terenie Klubu mogą ćwiczyć jedynie osoby które posiadają kartę członkowską i aktualny abonament lub które wykupiły wejście jednorazowe.
3. Abonament typu "OPEN" upoważnia do wejścia do klubu wyłącznie osobę przypisaną do karty klubowej. Klub zastrzega sobie prawo kontroli tożsamości osoby posługującej się kartą członkowską. Karta członkowska z wykupionym abonamentem "OPEN", którą legitymuje się osoba do tego nie upoważniona, może zostać zatrzymana przez pracownika Klubu.
4. Z ważnych przyczyn Klub ma prawo odmówić członkostwa, lub w szczególnych sytuacjach związanych z rażącym nieprzestrzeganiem regulaminu wycofać je.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE KLUBU

1. Na terenie Klubu nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
2. Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących.
3. OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE KLUBU ZOBOWIĄZANE SĄ DO:
- zmiany obuwia przeznaczonego tylko do ćwiczeń
- ćwiczenia w stroju sportowym, innym niż ten, w którym się przyszło
- w celach higienicznych podczas ćwiczeń korzystania z ręcznika tak aby w stopniu maksymalnym ograniczyć bezpośredni kontakt z urządzeniami
- pozostawienia przed rozpoczęciem ćwiczeń karty klubowej w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szatni
- przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób współćwiczących. W szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe

- zapoznania się z instrukcjami użytkowania sprzętu (uzyskanie informacji od personelu Klubu) przed przystąpieniem do jego używania
- w celach higienicznych podczas ćwiczeń siadania na ręczniku
- zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem Klubu
- odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczonego
- opuszczanie siłowni nie p
óźniej niż na 15 minut przed zamknięciem Klubu
- powiadomienie pracowników Klubu o wszelakich usterkach i wadliwie działających urząszeniach do ćwiczeń.

ABONAMENTY

1.
Abonamenty są ważne przez okres 30 dni od daty nabycia. Ceny abonamentów podawane są w aktualnym cenniku Klubu.
2. Klub nie zwraca kosztów za niewykorzystany karnet, jak również nie przenosi niewykorzystanych zajęć na inny okres.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi i wskazówkami personelu Klubu. Wszelkie skutki powyższego działania obciążają osobę korzystającą.
2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu.
3. Za zgubienie kluczyka do szafki obowiązuje opłata 20 zł.
4. Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie.
5. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.


MYFIT
98-300 Wieluń, ul. Zielona 4
NIP 832 185 00 77


mob. 607 504 444
e-mail: myfit.wielun@wp.pl